کنترل کیفیت

كنترل مداوم کيفيت محصولات و بررسی ۲۴ ساعته خط توليد با استفاده از دستگاه‌های مدرن همراه با نظارت مستمر، باعث شده ‌است تا اين مجموعه همواره محصولی يكنواخت و با كيفيت توليد نمايد.

كيفيت محصولات توليد ‌شده در اين مجموعه، به پشتوانه‌ی رعايت مولفه‌های زير تضمين می‌شود:

 –  دسترسی به مناسب‌ترين فرآيند توليد

 –  استفاده از مواد اوليه‌ی مرغوب

 –  همكاری با متخصصان خلاق و با‌تجربه

 –  نظارت و كنترل مستمر فرآيند توليد

 –  ماشین آلات با میزان اتوماسیون بالا