پارسی | English
روکش ملامینه

ابعاد استاندارد و تنوع رنگ محصولات ملامین سازه پویا به شرح جدول ذیل می باشند:تحت لیسانس

FUNDR اتریش

مقاوم در برابر

روغن و مایعات

مقاوم در

برابر سایش

مقاوم در

برابر اسیدها

مقاوم در برابر

آتش سیگار

برخوردار از

استاندارد اروپا

سازگار با

محیط زیست