پارسی | English
محصولات

شركت «فرآیند صنعتی پويا‌چوب» افتخار دارد نخستین پرس از نوع پيوسته (Continuous) را با آخرين تكنولوژی سال 2009 اروپا، در ايران راه‌اندازی کرده و قابليت توليد انواع نئوپان خام با مشخصات زیر را دارا است:

   ضخامت‌: 4 تا 38 ميلی‌متر

   طول‌: 2/20 تا 4/40 متر

   عرض‌: 1/83 تا 2/20 متر

تمامی محصولات توليدی اين شركت با استانداردهای ملی ايران و استانداردهای اروپایی EN انطباق دارند: