پارسی | English
کنترل کیفیت محصولات

كنترل مداوم کیفیت محصولات و بررسی 24 ساعته خط توليد با استفاده از دستگاه‌های مدرن همراه با نظارت مستمر، باعث شده‌است تا اين مجموعه همواره محصولی يكنواخت و باكيفيت توليد كند.

آزمایش‌هایی كه جهت كنترل كيفيت نئوپان‌های توليدی اين شركت انجام می‌شوند، عبارتند‌از:

  آزمایش مقاومت خمشی

  آزمایش مقاومت كششی

  آزمایش مقاومت ميخ‌كشی

  آزمایش تاب ورق

  آزمایش واكشيدگی ضخامت

  ازمایش درصد رطوبت

  آزمایش تلرانس ابعاد

كيفيت محصولات توليد‌شده در اين مجموعه، به پشتوانه‌ی رعايت مولفه‌های زير تضمين می‌شود:

  دسترسی به مناسب‌ترين فرآيند توليد

  استفاده از مواد اوليه‌ی مرغوب

  همكاری با متخصصان خلاق و باتجربه

  نظارت و كنترل مستمر فرآيند توليد

  ماشین آلات با میزان اتوماسیون بالا