پارسی | English
های گلاس

مهم: با توجه به کیفیت بالا و حساسیت این اوراق، در زمان تخلیه باید به صورت جداگانه و بدون کشیده شدن سطح اوراق روی هم برداشته شده و جا به جا شوند.

 


برش به ابعاد درخواستی

محصولات این مجموعه مطابق خواست مشتریان گرامی، به ابعاد مورد نیاز برش خواهد شد.