پارسی | English

(آرشیو ماه اسفند 1392)

24
سال نو مبـــــارک
چکیده: بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک شاخه های شسته ، باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگهای سبز بید عطر نرگس ، رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست     نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار ...