پارسی | English
14

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز با حضور شرکت های داخلی و خارجی در تاریخ 27 لغایت 30 مرداد ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار گردید.

گروه صنعتی پویا با رویکرد شناخت هر چه بهتر نیازهای مشتریان و دغدغه های ایشان در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

خوشبختانه این امر زمینه ساز تعامل هر چه بهتر با مخاطبین گشته و استقبال بسیار خوبی از سوی بازدید کنندگان انجام شد.

  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز