پارسی | English
16

فاز دوم توسعه خط تولید شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب

فاز دوم توسعه خط تولید شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب

در پی اجرای موفقیت آمیز فاز دوم توسعه خط تولید پویا چوب، در تابستان 92 ظرفیت تولیدی این شرکت روزانه به بیش از 1000 متر مکعب نئوپان رسید. این طرح با هدف خودکفایی و تأمین نیاز بازار داخلی طراحی و به همت کارشناسان و مهندسین داخلی و خارجی به ثمر نشسته است. لازم به ذکر است پویا چوب تنها دارنده پرس از نوع پیوسته(continuous)  با تکنولوژی روز اروپا در ایران می باشد.

  • فاز دوم توسعه خط تولید شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب